TOTS HEM FET DOS ANYS / TODOS HEMOS HECHO DOS AÑOS / WE ALL HAVE MADE TWO YEARS

És curiós, seure davant de l’ordinador a escriure i saber que contenir l’emoció i les llàgrimes serà igual o més complicat que explicar el que sentim. En fi, comencem…

Aquest passat diumenge va ser el teu segon aniversari filla. No mirem enrere i pensem pas que ha passat de pressa. No, no ho ha estat, no en tenim aquesta sensació. Hem viscut tantes coses i tan intenses que sembla mentida que hi hagin cabut totes en aquests dos anyets.

Sempre ens capfiquem en resumir les coses, sintetitzar-les. És quelcom que normalment no se’ns dóna gaire bé. Però avui si, avui és fàcil trobar la paraula que defineix per nosaltres aquests dos anys. APRENENTATGE.

Aprenentatge significa passat. Hem après el que significa ser pares, hem après que estimar té molts més significats dels que mai haguéssim imaginat. Hem après a cuidar-te, hem après a cuidar-nos (tot i no fer-ho tant com voldríem a vegades). Hem après que hi ha un “món paral·lel” on hi ha molt patiment i lluita per sobreviure. Un “món paral·lel” on hi ha herois i heroïnes anònims que no lluiten per cap altre reconeixement que no sigui poder seguir gaudint d’un dia a dia que per a la resta de “món normal” no té res d’especial. Hem après que un dia “normal” és un tresor.

Aprenentatge significa present. Avui som on som, i tot el que hem après fins ara ens ho ha permès. Valorem el present que tenim perquè som molt conscients del que ha suposat arribar fins aquí.

Aprenentatge significa futur. Aprenem dia a dia a ser pacients, a controlar l’ansietat d’avançar (encara som inexperts en això). Haurem d’aprendre a viure d’una forma que probablement sigui diferent de tot el que havíem imaginat en un inici. Aprendrem doncs a desaprendre i a reformular-nos un futur amb uns nous condicionants. Uns condicionants que ara ja no canviaríem per res del món.

Diumenge va ser un tresor. Diumenge va ser un dia “normal” que ens va permetre a tots per un instant mirar enrere i adonar-nos que una altra vida vam emprendre el dia que vas néixer. Diumenge, filla, tots vam fer dos anys.


Es curioso, sentarse delante del ordenador a escribir y saber que contener la emoción y las lágrimas será igual o más complicado que explicar lo que sentimos. En fin, comenzamos …

Este pasado domingo fue tu segundo cumpleaños hija. No miramos atrás y para nada pensamos paso que ha pasado deprisa. No, no lo ha sido, no tenemos esa sensación. Hemos vivido tantas cosas y tan intensas que parece mentira que hayan cabido todas en estos dos añitos.

Siempre nos empeñamos en resumir las cosas, sintetizarlas. Es algo que normalmente no se nos da muy bien. Pero hoy sí, hoy es fácil encontrar la palabra que para nosotros define estos dos años. APRENDIZAJE.

Aprendizaje significa pasado. Hemos aprendido lo que significa ser padres, hemos aprendido que querer tiene muchos más significados de los que nunca hubiéramos imaginado. Hemos aprendido a cuidarte, hemos aprendido a cuidarnos (aún no hacerlo tanto como quisiéramos a veces). Hemos aprendido que hay un “mundo paralelo” donde hay mucho sufrimiento y lucha por sobrevivir. Un “mundo paralelo” donde hay héroes y heroínas anónimos que no luchan por ningún otro reconocimiento que no sea poder seguir disfrutando de un día a día que para el resto de “mundo normal” no tiene nada de especial. Hemos aprendido que un día “normal” es un tesoro.

Aprendizaje significa presente. Hoy estamos donde estamos, y todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lo ha permitido. Valoramos el presente que tenemos porque somos muy conscientes de lo que ha supuesto llegar hasta aquí.

Aprendizaje significa futuro. Aprendemos día a día a ser pacientes, a controlar la ansiedad de avanzar (aunque somos inexpertos en esto). Tendremos que aprender a vivir de una forma que probablemente sea diferente a todo lo que habíamos imaginado en un inicio. Aprenderemos pues a desaprender y a reformular un futuro con unos nuevos condicionantes. Unos condicionantes que ahora ya no cambiaríamos por nada del mundo.

El domingo fue un tesoro. El domingo fue un día “normal” que nos permitió a todos por un instante mirar atrás y darnos cuenta de que otra vida emprendimos el día que naciste. Domingo, hija, todos hicimos dos años.


(this article will be translated shotly)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *