La PdM corre per la Martina / La PdM corre por Martina / PdM runs for Martina

Abans d’ahir era diumenge. Diumenge 22 de Maig. Dia en què es cel·lebrava a Sitges la 3ª edició de la cursa solidaria “Corre per ells”. Aquesta és una cursa a favor de les malalties rares i els objectius principals són els de donar a conèixer les malalties i recaptar diners per investigació i aliments. Una de les més comuns, dins de les malalties rares, és la PKU. Els pares de la Candela, una nena amb PKU, organitzen la cursa.
Nosaltres, plenament motivats a col·laborar amb tot el que puguem per tal de donar a conèixer les malalties rares no podíem faltar a la cita. L’any passat ja hi vam anar. Era el primer any que ens hi veiem involucrats i va ser molt i molt emotiu. Poc ens pensàvem que aquest any seria més d’emotiu encara…….:

“Diumenge 22 de Maig de 2016:

Després de l’organització i el protocol de medicaments, esmorzars, bosses, etc… sortim cap a Sitges. Anem molt justos de temps. Són les 9:10 i la cursa comença a les 10. Abans d’anar als jardins del Terramar (lloc on es fa la concentració i s’inicia la cursa) encara hem de passar a recollir al Jordi, la Laura i el cosinet Jan a l’estació. Han decidit acompanyar-nos en un dia tan important.

Tampoc tenim dorsals, vam fer la inscripció ahir i avui mateix tenim la intenció de recollir-los abans de la sortida. El temps se’ns tira a sobre…afloren els nervis, és un dia important per nosaltres i volem que tot surti bé.

Ja amb els tiets i el cosinet, sortim de l’estació i anem cap a la cursa. Són les 9:45, anem molt i molt justos.

En aquell moment, els dos pensem en tota la gent propera a nosaltres, els que ens ajuden a tirar endavant dia a dia, els que ens fan costat a nosaltres i a la Martina. Com ens agradaria poder compartir aquest dia amb tots ells!! Sonen els mòbils, hem rebut un missatge a un dels nostres grups de whatsapp, al de la PdM (Penya del Moc), la nostra colla. Agafant el telèfon per veure de què es tracta creiem que deu ser algú de la colla proposant alguna activitat per passar el diumenge tots junts… l’obrim i se’ns congela el cor…. és una foto, hi surt quasi tota la colla junta. És una sorpresa per nosaltres, per la Martina!! Ens estan esperant a la línia de sortida per córrer tots junts!! Plorem, riem i tornem a plorar.”

Aquest va ser l’inici d’un gran dia. No ens esperàvem aquella sorpresa tant magnífica, tant emotiva i motivant a la vegada. El dia a dia de tots i cadascun de nosaltres fa que a vegades ens distanciem, que no ens veiem tant sovint com ens agradaria. Tanmateix això no vol dir que el suport i recolzament que sentim se’n vegi ressentit, tot el contrari. PdM, heu demostrat una vegada més que sou la millor colla del món. No us podeu ni imaginar la injecció d’energia i motivació que ens heu donat, no us podeu ni imaginar quant us n’estem d’agraïts pel vostre suport.

PdM, gràcies per ser-hi. Però no només el diumenge. Gràcies per córrer per nosaltres, gràcies per “córrer per la Martina” tots i cadascun dels dies de l’any. Us estimem.


Antes de ayer era domingo. Domingo 22 de Mayo. Día en el que se celebraba en Sitges la 3ª edición de la carrera solidaria “Corre por ellos”. Esta es una carrera a favor de las enfermedades raras y los objetivos principales son los de dar a conocer las enfermedades y recaudar dinero para investigación y alimentos. Una de las más comunes, dentro de las enfermedades raras, es la PKU. Los padres de la Candela, una niña con PKU, organizan la carrera.

Nosotros, plenamente motivados a colaborar con todo lo que podamos para dar a conocer las enfermedades raras no podíamos faltar a la cita. El año pasado ya fuimos. Era el primer año que nos veíamos involucrados y fue muy muy emotivo. Poco pensábamos que este año sería más de emotivo aún…….:

 

“Domingo 22 de Mayo de 2016:

 Después de la organización y el protocolo de medicamentos, desayunos, bolsas, etc … salimos hacia Sitges. Vamos muy justos de tiempo. Son las 09:10 y la carrera comienza a las 10. Antes de ir a los jardines del Terramar (lugar donde se hace la concentración y se inicia la carrera) aún tenemos que pasar a recoger a Jordi, Laura y al primito Jan por la estación. Han decidido acompañarnos en este día tan importante.

Tampoco tenemos dorsales, hicimos la inscripción ayer y hoy tenemos la intención de recogerlos antes de la salida. El tiempo se nos echa encima… afloran los nervios, es un día importante para nosotros y queremos que todo salga bien.

Ya con los tíos y el primito, salimos de la estación y vamos hacia la carrera. Son las 9:45, vamos muy muy justos.

En ese momento, los dos pensamos en toda la gente cercana a nosotros, los que nos ayudan a salir adelante día a día, los que nos apoyan a nosotros y a Martina. Como nos gustaría poder compartir este día con todos ellos!! Suenan los móviles, hemos recibido un mensaje en uno de nuestros grupos de whatsapp, el de la PdM (Peña del Moc), nuestra cuadrilla. Cogiendo el teléfono para ver de qué se trata creemos que debe ser alguien del grupo proponiendo alguna actividad para pasar el domingo todos juntos … lo abrimos y se nos congela el corazón…. es una foto, sale casi todo la cuadrilla junta. Es una sorpresa para nosotros, por Martina!! Nos están esperando en la línea de salida para correr todos juntos!! Lloramos, reímos y volvemos a llorar.”

 

Este fue el inicio de un gran día. No nos esperábamos esa sorpresa tant magnífica, tant emotiva y motivando a la vez. El día a día de todos y cada uno de nosotros hace que a veces nos distanciemos, que no nos veamos tan a menudo como nos gustaría. Sin embargo esto no quiere decir que el soporte y apoyo que sentimos se vea resentido, todo lo contrario. PdM, habéis demostrado una vez más que sois la mejor cuadrilla del mundo. No os podéis ni imaginar la inyección de energía y motivación que nos habéis dado, no os puedes ni imaginar cuánto agradecemos vuestro apoyo.

PdM, gracias por estar ahí. Pero no sólo el domingo. Gracias por correr por nosotros, gracias por “correr por Martina” todos y cada uno de los días del año. Os queremos.


Before yesterday was Sunday. Sunday, 22 May. Day that was celebrated in Sitges with the 3rd edition of the solidarity race “Run for them”. This is a race for rare diseases and major objectives are to raise awareness of the disease and win money for research and special food. One of the most common rare diseases is PKU. Candela is a child with PKU, her parents organize the race.

We are fully motivated to collaborate with all we are able to in order to raise awareness of rare diseases, so we couldn’t miss this event. Last year we went. It was the first year we were involved in it and it was very emotional. We wouldn’t never thought that this year could be even more emotional…….:

 

“Sunday 22 May 2016:

 After the organization and protocol of drugs, breakfast, bags, etc… we went to Sitges. Its very late. 09:10a.m. and the race begins at 10. Before going to the gardens of Terramar (where the concentration is done and the race starts) we still have to pick up Jordi, Laura and Jan at the rail station. They have decided to join us on this important day.

We still haven’t got the dorsals, registration was made yesterday and today we intend to collect them before the race starts. We are running out of time… nerves arise, is an important day for us and we want everything goes  well.

Already with uncles and cousin in the car,, we left the station and we are directly going to the concentration place. 9:45a.m….

At that time, we both are thinking of all that people close to us who help us every day to go ahead, those who support us and Martina. We would really like to share this day with all of them!! Mobiles sound, we have received a message in one of our whatsapp groups, PdM group (Peña del Moc), our troop. Picking up the phone in ordr to check whats going on, we think that probably someone in the group is proposing an activity to spend this sunday all together… then we open the message an our herart gets freezed …. is a photo, most of the troop together. It’s a surprise for us, a surprise for Martina!! They are all waiting for us at the starting line to run all together!! We start to cry, we laugh and we cry again.”

 

This was the beginning of a great day. We did not expect so a magnificent surprise, as emotional as motivating surprise. Daily life makes that sometimes we get distanced, it makes that we can not meet as often as we really would like to. However this does not mean that the support we feel from you suffers, quite the opposite. PdM, you have demonstrated once again that you are the best troop in the world. You can not imagine the injection of energy and motivation you have given to us, you can not imagine how much we appreciate your support.

PdM, thanks for being there. But not only on sunday. Thanks for run for us, thanks for “run for Martina” every day of the year. We love you.

One thought on “La PdM corre per la Martina / La PdM corre por Martina / PdM runs for Martina”

  1. La família, amics, la colla…és la millor medicina alternativa per qualsevol malaltia!!! Visca valents! Endavant i de cara!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *