Iguals però diferents / Iguales pero distintos / Same but different

Si, la Martina té una malaltia rara, però hi ha moltíssim més darrera de la malaltia. Que ningú caigui en l’error de no veure tot el que hi ha darrera la malaltia, que ningú caigui en l’error de deixar de conèixer la veritable Martina.

Tots els nens amb malalties es veuen sovint perjudicats pels prejudicis, per la imatge que la gent se’n fa de un nen malalt. Si, viuen amb una malaltia, però no diexen de ser nens i nenes “normals però diferents”.

Avui us volem presentar un projecte que vam trobar recentement i que ens va agradar molt. Isaac Hughes és un nen de Mold, al sud de Gales. Ara ja té uns 9 anys i la seva mare diu que és tant o més bromista que qualsevol nen de la seva edat. N’Isaac està diagnosticat amb el síndrome de Moebius, una malaltia neurològica rara que provoca paràlisi facial. Algunes conseqüencies en són els problemes de parla (va començar a parlar als 6-7 anys), desenvolupament retardat i impossibilitat de somriure. Tot i així, si t’hi fixes bé i intentes deixar a un costat que té una malaltia…podras percebre els seus somriures. La seva mare, Ceridwen, és fotògrafa, i es va proposar captar la naturalitat i normalitat dels nens amb malalties rares per tal de obrir els ulls del món i ajudar a deixar un costat les idees preconcebudes.

Més d’una vegada hem “patit” mirades o expresions que denoten sorpresa en veure que la Martina és una nena “normal”. Tots els nens malalts ho són, no els classifiquem com “malalts”, no s’ho mereixen. Si ens hi fixem veurem que la seva malaltia és el que menys els defineix.

No perdeu l’oportunitat, visiteu-los:

http://www.samebutdifferentcic.org.uk/

—————————————————————————————————————————————–

Si, Martina tiene una enfermedad rara, pero hay muchísimo más detrás de la enfermedad. Que nadie caiga en el error de no ver todo lo que hay detrás de la enfermedad, que nadie caiga en el error de dejar de conocer la verdadera Martina.

Todos los niños con enfermedades se ven a menudo perjudicados por los prejuicios, por la imagen que la gente se hace de un niño enfermo. Si, viven con una enfermedad, pero no dejan de ser niños y niñas “normales pero diferentes”.

Hoy os queremos presentar un proyecto que encontramos recientemente y que nos gustó mucho. Isaac Hughes es un niño de Mold, en el sur de Gales. Ahora ya tiene unos 9 años y su madre dice que es tanto o más bromista que cualquier niño de su edad. Isaac está diagnosticado con el síndrome de Moebius, una enfermedad neurológica rara que provoca parálisis facial. Algunas consecuencias son los problemas de habla (empezó a hablar a los 6-7 años), desarrollo retardado e imposibilidad de sonreir. Sin embargo, si te fijas bien e intentas dejar a un lado que tiene una enfermedad … podrás percibir sus sonrisas. Su madre, Ceridwen, es fotógrafa, y se propuso captar la naturalidad y normalidad de los niños con enfermedades raras para abrir los ojos del mundo y ayudar a dejar un lado las ideas preconcebidas.

Más de una vez hemos “sufrido” miradas o expresiones que denotan sorpresa al ver que Martina es una niña “normal”. Todos los niños enfermos lo son, no los clasifiquemos como “enfermos”, no se lo merecen. Si nos fijamos veremos que su enfermedad es lo que menos los define.

No perdáis la oportunidad de visitarlos:

http://www.samebutdifferentcic.org.uk/

—————————————————————————————————————————————–

Yes, Martina is diagnosed with a rare disease, but there is more behind the disease. Please, don’t make the mistake of not seeing all things behind the disease, don’t make the mistake of not seeing the real Martina.

All children with diseases are often adversely affected by prejudice, by the image that people get of a sick child. Yes, they are living with a disease, but they are just “normal but different” children.

Today we want to present a project we recently found. We loved it. Isaac Hughes is a child of Mold, in South Wales. Now she has about 9 years old and his mother says that he is even more prankster than any kid in his age. Isaac is diagnosed with Moebius syndrome, a rare neurological disease that causes facial paralysis. Some consequences are speech problems (started talking around 6-7 years), delayed development and inability to smile. However, if you look closely and you try to put aside the disease … you’ll perceive his smile. His mother, Ceridwen, is a photographer, and she proposed to capture the naturalness and normality of children with rare diseases to open the world’s eyes and help leave aside preconceived ideas and prejudices.

More than once we have “suffered” looks or expressions denoting surprise about Martina, once corroborated that she is a “normal” child. All sick children are not “normal” child, we can’t classify them as “sick” children, they do not deserve it. If you look behind the disease you will see that their disease is their minor distinction.

Do not miss the opportunity to visit them:

http://www.samebutdifferentcic.org.uk/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *